BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

Bộ máy tổ chức hành chính
Ngày đăng 14/04/2021 | 16:14  | Lượt xem: 1901

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY XÃ ĐAN PHƯỢNG

1.

Vũ Đình Tuấn

HUV, Bí thư Đảng ủy

 0987878619

 

2.

Chu Quảng Đông

Phó Bí thư Đảng ủy

0982327765

 

3.

Lê Văn Vinh

Thường vụ Đảng ủy

0982886732

 

LÃNH ĐẠO HĐND

1.

Chu Quảng Đông

Chủ tịch HĐND

0982327765

 

2.

Nguyễn Văn Chiến

PCT HĐND

0978024297

 

LÃNH ĐẠO UBND

1.

Lê Văn Vinh

Chủ tịch UBND

0982886732

 

2.

Nguyễn Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND

0912425064

 

3.

Nguyễn Hữu Sinh

Phó Chủ tịch UBND

0903050988

 

LÃNH ĐẠO UBMTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ

1.

Bùi Tiến Thao

Chủ tịch UBMTTQ

0931798383

 

2.

Nguyễn Hữu Thung

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0982538971

 

3.

Ngô Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Hội LHPN

0981409483

 

4.

Chu Văn Trung

Chủ tịch Hội Nông dân

0915005947

 

5.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Bí thư Đoàn TN

0368984995

 

CÔNG CHỨC UBND XÃ

1.

Nguyễn Thị Thúy Nga

Văn phòng - thống kê

0974015296

 

2.

Nguyễn Thị Cúc

Văn phòng - thống kê

0377015399

 

3.

Bùi Thị Tư

Tư pháp - hộ tịch

0987988959

 

4.

Hoàng Thị Dung

Tư pháp - hộ tịch

0948458658

 

5.

Nguyễn Văn Canh

Trưởng Công an xã

0904213048

 

6.

Bùi Nguyên Vũ

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

0973860424

 

7.

Lưu Văn Nguyện

Địa chính

0986267726

 

8.

Bùi Tùng Sơn

Xây dựng

0355250721

 

9.

Tạ Đăng Sáng

Văn hóa - xã hội

0904784517

 

10.

Bùi Thị Mai Anh

Văn hóa - xã hội (LĐTBXH)

0973833529

 

11.

Nguyễn Văn Thông

Tài chính - kế toán

0979223264