công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo Kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Đan Phượng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 04/06/2021 | 13:55  | Lượt xem: 629
Căn cứ kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; ỦY BAN BẦU CỬ XÃ ĐAN PHƯỢNG Xác...

Thông báo niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 14/04/2021 | 03:44  | Lượt xem: 719
UBND xã Đan Phượng thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

Những điểm mới trong Hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 08/04/2021 | 09:39  | Lượt xem: 164
Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nhiều điểm mới so với Hướng dẫn số...