Thông báo danh mục TTHC Thông báo danh mục TTHC

Thông báo danh mục các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Đan Phượng

Publish date 17/07/2024 | 08:06  | Lượt xem: 44
Ngày 10/7/2024 UBND xã Đan Phượng ban hành Thông báo số 56/TB-UBND danh mục các Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Đan Phượng (tính đến 10/7/2024) xem chi...

Thông báo danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã

Publish date 09/04/2024 | 09:14  | Lượt xem: 80
xem chi tiết tại đây xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ

Publish date 26/03/2024 | 08:33  | Lượt xem: 40
xem chi tiết tại đây

Thông báo Thủ tục hành chính (TTHC)

Publish date 31/01/2024 | 03:48  | Lượt xem: 40
  xem chi tiết tại đây

Danh mục Bộ thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023:

Publish date 24/10/2023 | 09:26  | Lượt xem: 95
Danh mục Bộ thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023: 1. Công thương: - Danh mục TTHC: xem chi tiết tại đây - Nội dung chi tiết: xem chi tiết tại đây 2. Dân tộc: - Danh mục...

Thông báo Danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã năm 2023

Publish date 23/10/2023 | 04:34  | Lượt xem: 89
- Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã năm 2023:  Xem chi tiết tại đây -  Danh mục TTHC năm 2023: xem chi tiết tại đây  

Thông báo Danh mục các Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Đan Phượng

Publish date 18/04/2023 | 11:48  | Lượt xem: 230
Thông báo Danh mục các Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Đan Phượng