TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hà Nội tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính

Publish date 15/05/2024 | 14:24  | Lượt xem: 239
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn Thủ đô năm 2024. Đối tượng dự thi gồm các cá nhân là cán bộ,...