TIN CỦA HUYỆN TIN CỦA HUYỆN

Hội nghị đối thoại về quy định thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2023

Publish date 25/04/2023 | 18:13  | Lượt xem: 2219
UBND huyện Đan Phượng dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại về quy đinh thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính vào tháng 5 năm 2023

Thông báo công khai lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đan Phượng

Publish date 27/08/2021 | 07:53  | Lượt xem: 2300
UBND huyện Đan Phượng thông báo công khai lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đan Phượng. Nội dung chi tiết...